Friday, 16 November 2012

A Poem of Praise for me as a Warrior.

I found this beautifully written poem of praise in Iban language for me as an Iban Warrior and for the deeds I have done.PANTUN PUJI LT KOL ROBERT RIZAL ABDULLAH PGB (B)
(Written in Iban language)
 
Kira enda lebu ga nuan,
ke bulih gelar Raja Berani
laban ulih nyapai bintang besai
ke ngasuh nama nuan pegari tingi gegeyai nadai mandung.

Endang enda lebu ga karung mengada nuan suba,
ke bisi tebunsa nangung pemerinsa
mai nuan dalam pengelama keleman 9 bulan.
Laban penatai nuan di dunya endang di anti 
sida Keling enggau Bunga Nuing.
Di kemata lalu basa sida Laja seduai Bunga Jawa.
Endang di intai ka sida Sempurai,
lalu timang sida Kumang seduai Indai Abang.
Di indung sida Lulong Indai Mendung
ari Gelung ke nyingit nyinggong daun sabang.
Ke endang berimbai enggau orang Panggau di menoa jela Isang.

Tang dalam maya nya, dia Tutong, 
Tuai orang di Gelung pen sama bisi ga nutong ka Setawak
Nebah dumbak maya nuan ka mencelak
Mula iya meda dunya,
Ambi semua Petara sama bela nemu
Nuan bisi datai ngagai dunya landai kitai diatu.

Tang dia enda mukai-mukai deh indai karung
Mengada enggi nuan bujang melisa,
Tak enda berasai mabun laya ningal ka dunya
Maya nuan beguna serta ngiga alai meraya,
Lalu maya nuan tetengok ka tusu ai madu enggi iya.

Tang Petara endang amat bisi ngemata ka nuan ungal wai,
Ke alai Bunsu Sempandai seduai aki kitai Bujang Serangkang Kirai 
Bisi datai mai ka nuan pemakai 
awak ka nuan tau besai mansang nyingkang tau bejalai.


Dia deh nuan lalu udah tejapai ka tangkai nyiur undang
Ke merundai labuh tejuntai,
Lebuh nuan ke enggau orang nyarau ranyai  
di manua Nunok Ulu Serpan di madang paya maram
Ke di wan bunsu Antu Kamba, Endu Dara Sia
Ke berumah di Paya Maram Semadang,
Ke ngembuan jelu Pusa Itung ke bekungkung baruh dagu,
Lalu ia tu meh ke bepemai ka Tajau Rusa bebungka Sengang.

Lalu laban nuan ke di kemata ke Petara
Di pandang aki kitai Lang Sengalang Burung,
Ke diau di tuchung langit landung,
Ke baka tudung seraung tangi payung langit.

Kedua agi laban iya tu meh menyadi Ini Manang Bali 
ke betelaga baruh rekung, menyadi biak Aki Lang Sengalang Burung,
Laki endu Yak Talun Kupak, Silai anak Runggang Jejabung.

Nya alai ungal,aku pen sama baka nuan meh suba
Ari Batalion ke-8 Rejimen Renjer.
Lalu tedinga ka nuan bisi pegari nama anak lelaki
Lebuh nuan tejapai ka Bintang Berani PGB,
Laban nuan udah mutus berani,
Tajam ati anak lelaki,
Tebunuh ka bala munsuh bansa komunis.
Nya alai ke penudi iya, ngajih nuan gerai nyamai,
Gayu guru nguan menoa lantang senang nguan dunya.


Agi Idup Agi Ngelaban.

Lang Ngindang
*****************************************************

This is the translation into Bahasa Malaysia PANTUN PUJI  LT KOL (B) ROBERT RIZAL ABDULLAH PGB 
(Terjemahan dalam Bahasa Malaysia)

Kira tiada sia-sianya engkau,
yang memperolehi gelaran Raja Berani,
yang mampu mencapai bintang tinggi,
yang menyebabkan namamu dikenali,
dipandang tinggi tiada penghalang.

Sememangnya tiada sia-sianya kandung ibumu,
yang pernah menanggung kesakitan dibebanimu genap Sembilan bulan,
kerana kehadiranmu sememangnya ditunggu oleh Keling dan Bunga Nuing,
diperhati dan dihormati oleh Laja dan Bunga Jawa,
memang diintai oleh Sempurai,
lalu ditimang oleh Kumang dan Indai Abang,
dan digendong oleh Lulung Indai Mendung dari Gelung,
yang nyingit nyinggung daun sabang,
yang berdekatan dengan Orang Panggau di kediaman Jela Isang.

Pada masa itu Tutung ketua Orang Gelung,
turut bersama memukul gong dan menabuh gendang,
semasa engkau membuka mata kali pertama melihat dunia,
supaya semua Tuhan mengetahui yang engkau telah hadir 
menduduki dunia kita sekarang.

Tetapi, secara tiba-tiba tanpa diduga,
Ibu yang melahirkanmu Bujang Melisa,
meninggal dunia tatkala engkau memerlukannya,
Ketika engkau mencarinya untuk bermanja,
Ketika engkau berkeinginan menyusu air madu miliknya.


Namun Petara senantiasa memerhatikamu,
Di mana Bunsu Sempandai dan Bujang Serangkang Kirai,
Turut hadir memberkatimu dengan makanan,
Supaya dirimu mampu membesar, melangkah dan berjalan.

Oleh kerana engkau yang dilindungi Petara Perang,
Aki Lang Sengalang Burung,
Yang mendiami puncak langit,
Yang seperti tudung saji topi payung langit.
Kerana Dia adalah saudara Ini Manang Bali

Oleh sebab itu kawan,
Aku dahulu pun sama sepertimu,
Dari Batalion ke- 8 Rejimen Renjer,
Lalu terdengar yang engkau anak lelaki yang ternama,
Semasa engkau tercapai Bintang Berani PGB,
Kerana engkau memang berani,
Anak lelaki yang tajam hati,
Mampu membunuh musuh komunis.
Oleh sebab itu, aku doakan engkau sihat walafiat,
panjang umur, dan senang hidup di dunia.